Privacy voorwaarden

Inleiding

Je privacy is belangrijk voor ons. In deze privacy - en cookiebeleid wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens 24astro.nl van je verzamelt via onze interactie met jou en via onze producten, en hoe we die gegevens gebruiken. 24astro.nl is een website van Mobitainment B.V.

Artikel 1. Definities


Artikel 2. Persoonsgegevens


Artikel 3. Grondslag en doeleinden van de verwerking


Artikel 4. Profilering


Artikel 5. Nieuwsbrieven


Artikel 6. Afmelden voor nieuwsbrieven


Artikel 7. Wissen van persoonsgegevens


Artikel 8. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Artikel 9. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen


Artikel 10. Bezwaar


Artikel 11. Recht van beperking


Artikel 12. Contact


Artikel 13. Beveiligingsmaatregelen


Artikel 14. Privacy beleid van derden


Artikel 15. Wijzigingen


Artikel 16. Datalek


Artikel 17. Cookies


Artikel 18. Klacht indienen