Algemene voorwaarden

Op de pagina vind je belangrijke informatie over diensten die via 24astro worden geëxploiteerd. In deze algemene voorwaarde wordt verstaan onder:

Eigenaar : 24astro
Jij : De gebruiker van de website Gebruik (en)
Alle denkbare handelingen Content : Alle in de website aanwezige inhoud

Het onderstaande is van toepassing op de website die je momenteel bezoekt. Door de pagina te gebruiken stem je in met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1 DefinitiesArtikel 2 Algemeen


Artikel 3 Account


Artikel 4 Fair use

Artikel 5 Dienst

Artikel 6 Aanbod van consulent

Artikel 7 Gratis eerste consult

Artikel 8 Beltegoed

Artikel 9 Bellen

Artikel 10 Positie van 24astro

Artikel 11 Plaatsen van een beoordeling

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 13 Aansprakelijkheid en verjaring

Artikel 14 Overmacht

Artikel 15 Klantenservice

Artikel 16 Verwerking van persoonsgegevens

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter